دانلود آهنگ جدید زامیق حسین اف بنام اجازه ور

0
(0)

زامیق حسین اف اجازه ور

دانلود آهنگ جدید زامیق حسین اف بنام اجازه ور

Zamiq Hüseynov İcazə Ver

دانلود آهنگ جدید زامیق حسین اف بنام اجازه ور

دانلود آهنگ جدید زامیق حسین اف بنام اجازه ور

متن آهنگ اجازه ور از زامیق حسین اف

احساسات با رویاها آمیخته شده استDuyğular xəyallara qarışarرویاها با ستاره ها چشمک می زنندXəyallar ulduzlarla sayrışarعشق ما از احساسات پاک صحبت می کندSevgimiz saf hisslərdən danışarصدای دل سوزان از من درباره تو می پرسدAlışan qəlbin səsi səni məndən soruşar

بذار ببینمİcazə ver, bir baxımمن به تو نزدیک ترمOlum sənə daha yaxınبذار ببینمİcazə ver, bir baxımتماشا کردن گناه نیست!Baxmaq günah deyil axı!از طریق مژه ها نفوذ می کندKirpiklərdən süzülənسالها خیلی زیبا می گذردYaşlar belə gözəl axırهیجان در چشمانش بودGözlərində həyəcanگرما در نگاهش موج می زندBaxışında hərarət var

بذار ببینمİcazə ver, bir baxımمن به تو نزدیک ترمOlum sənə daha yaxınبذار ببینمİcazə ver, bir baxımتماشا کردن گناه نیست!Baxmaq günah deyil axı!از طریق مژه ها نفوذ می کندKirpiklərdən süzülənسالها خیلی زیبا می گذردYaşlar belə gözəl axırهیجان در چشمانش بودGözlərində həyəcanعشق در چشمانش موج می زندBaxışında sevgi var

تو با ارزش ترین دارایی منیSən mənim ən dəyərli varlığımهر کلمه ای را می شنیدم و باور می کردمEşidib hər sözünə inandığımتو حسادت من هستیSən mənim özümə qısqandığımبا نگاه مهربانت به من عشق بدهZərif baxışınla mənə sevgi bağışla

بذار ببینمİcazə ver, bir baxımمن به تو نزدیک ترمOlum sənə daha yaxınبذار ببینمİcazə ver, bir baxımتماشا کردن گناه نیست!Baxmaq günah deyil axı!از طریق مژه ها نفوذ می کندKirpiklərdən süzülənسالها خیلی زیبا می گذردYaşlar belə gözəl axırهیجان در چشمانش بودGözlərində həyəcanگرما در نگاهش موج می زندBaxışında hərarət var

بذار ببینمİcazə ver, bir baxımمن به تو نزدیک ترمOlum sənə daha yaxınبذار ببینمİcazə ver, bir baxımتماشا کردن گناه نیست!Baxmaq günah deyil axı!از طریق مژه ها نفوذ می کندKirpiklərdən süzülənسالها خیلی زیبا می گذردYaşlar belə gözəl axırهیجان در چشمانش بودGözlərində həyəcanعشق در چشمانش موج می زندBaxışında sevgi var

هیجان در چشمانش بودGözlərində həyəcanگرما در نگاهم موج می زندBaxışımda hərarət var

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

پخش آنلاین موزیک زامیق حسین اف اجازه ور دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

دیدگاه خود را بگذارید